Skip to content

Microsoft Editor ตัวช่วยเด็ดสำหรับคนไม่เก่งภาษาอังกฤษ

Microsoft Editor

หลาย ๆ คน อาจจะรู้จักกับ Grammarly กันมาบ้างแล้ว ซึ่ง Microsoft Editor ก็จะมีวิธีการทำงานในลักษณะเดียวกัน คือถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในการเขียน(พิมพ์) ของผู้ใช้งานที่อาจจะไม่ถนัด หรือยังไม่มีความสามารถในการเขียนภาษาอื่น ๆ เช่นภาษาอังกฤษ ที่มากพอ
ซึ่งมีการออกแบบมาเพื่อช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสะกดคำว่าถูกต้องไหม ไวยากรณ์ Gramma ต่าง ๆ นั้นถูกต้องหรือไม่ ในขณะที่คุณกำลังพิมพ์อยู่แบบ Real-time

Microsoft Editor

โดยในตอนแรกนั้น Microsoft Editor จะมาพร้อมกับ Microsoft 365 ซึ่งสร้างมาเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยการเขียนของคุณใน Microsoft Word และ Microsoft Outlook แต่หลังจากนั้นก็ได้ออกส่วนเสริมสำหรับใช้งานบน Web Browser ชื่อดังอย่าง Google Chrome และ Microsoft Edge ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดบนเว็บได้

ซึ่ง Microsoft Editor Extension นี้แหละที่จะเป็นส่วนช่วยสำหรับ สำหรับคนที่ยังเขียนไม่ถูกต้อง หรือกำลังศึกษาอยู่ ให้สามารถเขียน ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์มากขึ้น

Download for Microsoft EDGE
Download for Google Chrome

*แต่ก็จะมีความสามารถขั้นสูงที่สามารถเพิ่มเติม หรือสามารถแนะนำการเขียนทั้งรูปประโยคให้เหมาะสม ซึ่งจะต้องเป็นผู้ใช้งาน Microsoft 365 ที่เสียงเงินเท่านั้น (สำหรับใครที่ซื้อ Microsoft 365 เป็นรายเดือน/รายปี ไว้อยู่แล้วสามารถใช้งานได้ทันที)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *